Voimassa 17.07.2020 alkaen

Pocopay Ehdot

Sinä luonnollinen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomessa ja joka on vähintään 19-vuotias ja tehnyt kanssamme sopimuksen tai ilmaissut meille halunsa tehdä kanssamme sopimuksen
Me AS Pocopay, Viron lakien mukaisesti järjestäytynyt yhtiö, rekisteröintitunnus 12732518, osoite Pärnu mnt 18, Tallinna 10141, Viro
IPF IPF Digital Finland Oy, y-tunnus 1979999-1, osoite Hämeentie 15, 00500 Helsinki, Finland, sähköposti: asiakaspalvelu@ipfdigital.com

OSA I

Yleiset ehdot

 1. MIKÄ ON POCOPAY
  1. Me olemme Viron lakien mukaisesti järjestäytynyt yhtiö, joka on rekisteröity Viron kaupparekisteriin toiminimellä AS Pocopay ja tunnuksella 12732518 ja jonka rekisteröity toimipaikka ja pääkonttori sijaitsevat osoitteessa Pärnu mnt 18, Tallinna 10141, Viro.
  2. Olemme Viron Finanssivalvonnan lisensoima ja Viron Finanssivalvonnan ylläpitämällä maksulaitosten listalla oleva maksulaitos, ja meillä on Viron Finanssivalvonnan myöntämä voimassaoleva toimilupa, joka on nähtävillä Viron Finanssivalvonnan sivuilla.
  3. Voimme toimiluvallamme tarjota palveluita rajan yli kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa (lukuun ottamatta Luxemburgia). Toimilupamme on tarkasteltavissa Viron Finanssivalvonnan sivuilla.
  4. Viron Finanssivalvontaan voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteesta info@fi.ee, puhelimitse numerosta +372 668 0500, postitse postiosoitteeseen Sakala 4, 15030 Tallinn, Estoniaa, Viro, tai muulla Viron Finanssivalvonnan verkkosivustolla www.fi.ee kuvatulla tavalla.
  5. Emme ole luottolaitos. Emme ota vastaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja.
  6. Emme ole sähkörahayhteisö. Emme laske liikkeeseen sähköistä rahaa.
  7. Emme ole luotonmyöntäjä tai luotonvälittäjä. Emme ole valtuutettuja myöntämään luottoa emmekä vastaa Creditea-sovelluksen tarjoamista luottopalveluista.
 2. MIKÄ ON CREDITEA-SOVELLUS
  1. Creditea-sovellus on mobiilituote, joka mahdollistaa meidän tarjoamiemme maksupalveluiden, IPF:n tarjoamien luottopalveluiden ja tiettyjen muiden, ajoittain Creditea-sovelluksessa saatavilla olevien, IPF:n tai muiden kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden käytön. Voit käyttää Creditea-sovellusta vain, jos sinulla on IPF:ltä saatu voimassa oleva Joustoluotto tai jos olet hyväksynyt Creditean Käyttöehdot.
  2. Me tarjoamme Creditea-sovelluksen kautta tarjottavat maksupalvelut ja olemme vastuussa ainoastaan maksupalveluiden tarjoamisesta. Emme myönnä luottoja emmekä toimi luotonvälittäjänä. Meillä ei ole toimilupaa myöntää luottoja, emmekä ole vastuussa Creditea-sovelluksen kautta tarjotuista luottopalveluista.
  3. Creditea-sovelluksen kautta tarjotut luottopalvelut tarjoaa IPF, joka vastaa ainoastaan luottopalveluiden tarjoamisesta. IPF ei ole maksupalveluiden tarjoaja eikä maksupalveluiden välittäjä. IPF:llä ei ole toimilupaa tarjota maksupalveluita, eikä se ole vastuussa Creditea-sovelluksella tarjotuista maksupalveluista.
  4. IPF tai IPF:n kumppani tarjoaa lisäarvoa tarjoavat palvelut. Emme ole vastuussa Creditea- sovelluksen kautta tarjotuista, lisäarvoa tarjoavista palveluista. Lisäarvoa tarjoavien palveluiden laatu ja saatavuus määräytyvät erillisen sopimuksen perusteella, joka on solmittu sinun ja IPF:n tai IPF:n kumppanin välille. Emme ole vastuussa mistään lisäarvoa tarjoaviin palveluihin liittyvistä asioista.
  5. >
  6. Huomaa, että IPF ja Pocopay eivät ole sidosyrityksiä, kuulu samaan konserniin tai toimi toistensa asiamiehinä tai jakelijoina. IPF ja Pocopay ovat itsenäisiä toimijoita, jotka tarjoavat palveluitaan saman kanavan eli Creditea-sovelluksen kautta.
  7. Me ja IPF saatamme suorittaa tiettyjä toimintoja (esim. asiakaspalvelu) yhteistyössä tarjotessamme palveluita Creditea-sovelluksen kautta. Huolimatta mahdollisesta yhteistyöstämme IPF:n kanssa tietyissä toiminnoissa me olemme vastuussa vain Creditea-sovelluksen kautta tarjotuista maksupalveluista ja IPF on vastuussa vain Creditea-sovelluksen kautta tarjotuista luottopalveluista.
 3. JOUSTOLUOTON KÄYTTÖ
  1. reditea-sovellus mahdollistaa Joustoluoton hakemisen ja IPF:n sinulle myöntämän Joustoluoton käytön. Joustoluotto ei ole meillä avaamasi tili eikä meidän tarjoamamme tai välittämämme palvelu. Emme ole vastuussa Joustoluottoon liittyvistä seikoista.
  2. Mikäli sinulla on käytössäsi Joustoluotto eikä sitä ole suljettu eikä se ole mistään muustakaan syystä poissa käytöstä, voit (IPF:n salliessa) käyttää Creditea-sovellusta
  3. tehdäksesi noston Joustoluotolta Creditea Tilillesi;
  4. maksun suorittamiseen Joustoluotoltasi nostetuilla varoilla.
  5. Nosto Joustoluotoltasi Creditea Tilillesi ei ole meille tehty Creditea Tilisopimukseen perustuva maksumääräys vaan IPF:lle Joustoluottosopimuksen nojalla tehty nostopyyntö. IPF on vastuussa noston tekemisestä Joustoluotoltasi Creditea Tilillesi, emme me.
  6. Debit-kortti mahdollistaa myös IPF:n sinulle myöntämän Joustoluoton käytön. Mikäli sinulla ei ole Debit-kortilla maksaessasi Creditea Tililläsi riittäviä varoja mutta IPF:n sinulle myöntämällä Joustoluotolla on riittävästi luottoa, maksu suoritetaan
   1. Creditea Tililläsi olevia varoja (siltä osin kuin Creditea Tilillä on varoja) ja
   2. IPF:n sinulle myöntämän Joustoluoton luottoa käyttäen (siltä osin kuin Creditea Tilillä olevat varat eivät riitä maksun suorittamiseen).
  7. Debit-korttimaksun tapahtuessa Joustoluotoltasi otetuilla varoilla varat siirretään ensin Creditea Tilillesi ja siitä edelleen maksun vastaanottajalle. Siltä osin kuin tähän sisältyy noston tekeminen Joustoluotolta Creditea Tilillesi, maksun suorittaminen Joustoluotoltasi nostetuilla varoilla on IPF:lle tehty Joustoluottosopimuksen mukainen nostopyyntö. Siltä osin kuin siihen sisältyy maksun suorittaminen Creditea Tililtäsi maksun vastaanottajalle, maksun suorittaminen Joustoluotoltasi otetuilla varoilla on meille suunnattu Creditea Tilisopimuksen mukainen maksumääräys. Debit-korttimaksun tapahtuessa Joustoluotoltasi otetuilla varoilla me vastaamme vain asianmukaisten varojen siirtämistä Creditea Tililtäsi maksun vastaanottajalle koskevan maksumääräyksen suorittamisesta.
  8. Voit käyttää Creditea-sovellusta Joustoluottosi takaisinmaksamiseen Creditea Tililtäsi. Luoton takaisinmaksujen tekeminen Creditea Tililtäsi on meille suunnattu Creditea Tilisopimuksen mukainen maksumääräys. Me vastaamme asianmukaisten varojen siirtämistä Creditea Tililtäsi maksun vastaanottajalle koskevan maksumääräyksen suorittamisesta.
 4. KUINKA ESTÄMME RAHANPESUA JA TERRORISMIN RAHOITTAMISTA
  1. Olemme sovellettavan lain nojalla velvollisia soveltamaan tiettyjä due diligence -toimenpiteitä, joilla pyritään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Muiden toimenpiteiden muassa olemme velvollisia tunnistamaan sinut ja todentamaan henkilöllisyytesi, keräämään sinua ja sinulle tarjottujen palveluiden käyttöä koskevia tietoja ja selvittämään mahdolliset rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevat epäilyt, joita meillä saattaa olla koskien sinua tai sinulle tarjottujen palveluiden käyttöä.
  2. Olet velvollinen toimittamaan meille kaikki tiedot ja asiakirjat, joita kulloinkin pyydämme kohdassa 4.1 tarkoitettujen due diligence -toimenpiteiden soveltamista ja/tai sovellettavan lain mukaisten velvollisuuksien suorittamista varten.
  3. Vahvistat, että kaikki meille toimittamasi tiedot ja asiakirjat ovat oikeita, paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Mikäli meille toimittamasi tiedot ja asiakirjat muuttuvat, sinun tulee esittää meille vastaavat ajantasaiset tiedot ja asiakirjat. Voit päivittää meille toimitettuja tietoja ja asiakirjoja Creditea-sovelluksen tai Creditean asiakaspalvelun kautta.
  4. Voimme kerätä ja/tai todentaa toimittamiasi tietoja ja asiakirjoja kolmansilta osapuolilta.
 5. MILLOIN VOIMME KIELTÄYTYÄ TARJOAMASTA PALVELUA JA PÄÄTTÄÄ PALVELUSOPIMUKSEN
  1. Sovellettavien lakien mukaisten velvollisuuksiemme yhteydessä pidätämme oikeuden olla tarjoamatta sinulle palveluita, kieltäytyä tekemästä kanssasi Palvelusopimusta, keskeyttää palveluiden tarjoamisen sinulle sekä irtisanoa kanssasi tekemämme Palvelusopimuksen välittömästi seuraavissa tapauksissa:
   1. Et
    (a) ole vähintään 19-vuotias
    (b) asu Suomessa;
   2. Me emme tai IPF ei pysty toteuttamaan kohdallasi yhtä tai useampaa due diligence - toimenpidettä, kuten
    (a) todentamaan henkilöllisyyttäsi
    (b) yksilöimään, mihin tarkoitukseen käytät meidän tai IPF:n palveluita;
   3. Et meidän tai IPF:n pyynnöstä huolimatta toimita meille tai IPF:lle lisätietoja ja/tai - asiakirjoja, jotka me olemme tai IPF on velvollinen keräämään sovellettavan lain nojalla;
   4. Olet tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
    (a) esittänyt meille tai IPF:lle vääriä tai puutteellisia tietoja ja/tai asiakirjoja
    (b) jättänyt täyttämättä Palvelusopimuksen mukaisen velvoitteen tai
    (c) aiheuttanut meille vahinkoa tai aiheuttanut uhan, joka voi johtaa tällaiseen vahinkoon;
   5. Epäilemme, että osallistut tai sinulle tarjottuja palveluita voidaan käyttää rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, petokseen tai muuhun laittomaan toimintaan emmekä pysty varmistumaan epäilyn paikkansapitämättömyydestä;
   6. sinuun tai lähipiiriisi kuuluvaan henkilöön liittyy seikkoja, jotka viittaavat korkeampaan rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, petoksen tai muun laittoman toiminnan riskiin emmekä tähän liittyen halua tarjota sinulle palveluita;
   7. sinuun tai lähipiiriisi kuuluvaan henkilöön kohdistuu tai on kohdistunut kansainvälisiä taloudellisia pakotteita;
   8. sinulla on maksamattomia erääntyneitä maksuja, joista olemme oikeutettuja veloittamaan sinulta viivästyskorkoa;
   9. toimivaltainen viranomainen, mukaan lukien toimivaltainen lainvalvontaviranomainen, valvontaviranomainen, veroviranomainen, tuomioistuin tai haastemies, on antanut meille laillisen määräyksen lukita Creditea Tilisi tai muilla tavoin rajoittaa sinulle tarjottuja palveluita;
   10. kansainvälisen selvitysjärjestelmän hallinnoija, mukaan lukien kansainvälinen korttiyhtiö, kirjeenvaihtajapankkimme tai muu sinulle tarjottavia palveluita toimittava taho vaatii, että rajoitamme sinulle tarjottavia palveluita;
   11. emme saa tarjota sinulle palveluita sovellettavan lain mukaan, meillä on sovellettavan lain mukainen oikeus kieltäytyä tarjoamasta sinulle palveluita tai irtisanoa kanssasi tehty Palvelusopimus välittömästi;
   12. on olemassa jokin muu pätevä syy sille, että meidän ei kohtuudella voi odottaa jatkavan kyseisten palveluiden tarjoamista tai suorittavan kyseistä Palvelusopimusta.
  2. Mikäli olemme käyttäneet jotain tässä kohdassa 5.1 tarkoitetuista oikeuksistamme, emme ole vastuussa sinulle sen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta, ellei ilmene, että olemme aiheuttaneet vahingon tahallisesti.
 6. ET SAA ANTAA KOLMANSIEN KÄYTTÄÄ PALVELUITA
  1. Sitoudut siihen, että kukaan muu kuin sinä itse ei pääse Creditea Tilillesi, Debit-kortillesi tai muihin sinulle tarjoamiimme palveluihin, ja sitoudut noudattamaan asianmukaista huolellisuutta estääksesi kolmansia käyttämästä Creditea Tiliäsi, Debit-korttiasi tai muuta sinulle tarjoamaamme palvelua, ellei näissä Ehdoissa selvästi toisin määrätä.
  2. Mikäli epäilet, että Tunnistautumisvälineesi, Creditea Tilisi ja/tai Debit-korttisi on kolmannen hallinnassa, että Tunnistautumisvälinettäsi tai -välineitäsi, Creditea Tiliäsi ja/tai Debit-korttiasi on käytetty ilman suostumustasi tai tietämättäsi tai että muista olosuhteista johtuen kolmas osapuoli saattaa olla käyttänyt Tunnistautumisvälinettäsi tai -välineitäsi, Creditea Tiliäsi ja/tai Debit-korttiasi, olet velvoitettu ilmoittamaan tästä viipymättä Creditean asiakaspalveluun ja joko itsenäisesti Creditea-sovelluksen kautta tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, Creditean asiakaspalvelun avustuksella vaihtamaan vaarantuneen Tunnistautumisvälineesi ja/tai estämään Creditea Tilisi käytön ja/tai estämään Debit-korttisi käytön tai sulkemaan sen.
 7. MITEN VOIT TUNNISTAUTUA CREDITEA-SOVELLUKSESSA
  1. Sinulla on velvollisuus Tunnistautua ja Valtuuttaa meiltä pyytämiäsi toimintoja vaatimallamme tavalla käyttäen edellyttämiämme Tunnistautumisvälineitä.
  2. Tunnistautumista, maksuvälineen voimassaolon osoittamista tai tiettyjen toimintojen Valtuuttamista varten voimme antaa sinulle Tunnistautumisvälineitä kuten salasanan, PIN- koodin, tunnistamiskoodin tai vastaavan. Mikäli Creditea-sovellus mahdollistaa sen, voit tämän jälkeen myös itse määrittää tai muuttaa Tunnistautumisvälineitäsi. Tunnistautumisvälineiksi katsotaan muun muassa mobiililaite, jolla käytät Creditea-sovellusta, sekä Debit-korttisi.
  3. Olet velvollinen pitämään Tunnistautumisvälineesi turvassa ja varmistamaan, että kolmannet osapuolet eivät pysty käyttämään niitä.
  4. Olet velvollinen opettelemaan ulkoa PIN-koodisi, salasanasi ja muut uudelleenkäytettävät, tiedossa oloon perustuvat Tunnistautumisvälineesi. Et saa säilyttää tällaisia Tunnistautumisvälineitä paperilla, digitaalisessa tiedostossa tai millään muulla tavalla, joka mahdollistaa kyseisten Tunnistautumisvälineiden palauttamisen. Olet velvollinen tuhoamaan kaikki paperit, digitaaliset tiedostot ja kaikki muut tietovälineet, jotka sisältävät tiedossa oloon perustuvia Tunnistautumisvälineitä, ja toteuttamaan muut kohtuullisesti tarpeelliset toimenpiteet Tunnistautumisvälineiden salassa pitämiseksi. Olet velvollinen vaihtamaan tiedossa oloon perustuvia Tunnistautumisvälineitäsi aika ajoin. Vaihtaessasi tiedossa oloon perustuvia Tunnistautumisvälineitäsi et saa käyttää uudelleen jo kerran käyttämääsi tiedossa oloon perustuvaa Tunnistautumisvälinettä.
  5. Sinun tulee pitää mobiililaitteesi, Debit-korttisi ja muut fyysiset Tunnistautumisvälineesi henkilökohtaisessa käytössäsi. Et saa antaa kyseisiä Tunnistautumisvälineitä kolmannen käyttöön tai jättää niitä vahtimatta. Olet myös velvoitettu pitämään henkilökohtaisessa käytössäsi sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron, jonka kautta käytät palveluitamme.
  6. Meillä on oikeus olla kieltäytyä tarjoamasta sinulle palveluita, mikäli et ole Tunnistautunut asianmukaisesti tai et ole asianmukaisesti Valtuuttanut maksutapahtumaa tai muuta toimintoa.
  7. Saatamme edellyttää sinulta Tunnistautumista ja Valtuutusta milloin tahansa ja minkä tahansa maksutapahtuman tai toiminnon toteuttamiseksi.
 8. MITÄ TEHDÄ, JOS KADOTAT TUNNISTAUTUMISVÄLINEESI
  1. Mikäli epäilet, että

   (a) jokin Tunnistautumisvälineistäsi saattaa olla päätynyt kolmannen haltuun, tietoon tai käyttöön, muun muassa jos mobiililaitteesi tai Debit-korttisi katoaa tai varastetaan,

   (b) jotain Tunnistautumisvälineistäsi on käytetty ilman suostumustasi tai tietämättäsi, muun muassa jos havaitset, että Creditea Tililtäsi tai Debit-kortiltasi on suoritettu maksu, jota ei ole asianmukaisesti Valtuutettu, tai

   (c) muista seikoista johtuen kolmannen osapuolen on mahdollista käyttää Creditea Tiliäsi tai Debit-korttiasi, muun muassa jos kolmas osapuoli on saanut tietoosi PIN-koodisi tai salasanasi, jota tai joita käytät Creditea-sovelluksessa tai Debit-kortillasi,

   sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä Creditean asiakaspalveluun ja joko itsenäisesti Creditea-sovelluksen kautta tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, Creditean asiakaspalvelun avustuksella vaihtaa kyseinen Tunnistautumisväline uuteen tai estää Creditea Tilisi tai Debit-korttisi käyttö ja/tai sulkea se.

 9. MILLOIN VOIMME ESTÄÄ CREDITEA TILISI JA DEBIT-KORTTISI KÄYTÖN
  1. Kohdassa 8 tai kohdassa 5.1 tarkoitetuissa tapauksissa meillä on oikeus rajoittaa sinulle tarjoamiamme palveluita, muun muassa sulkemalla ja/tai estämällä Creditea Tilisi ja/tai Debit-korttisi käyttö ja/tai sulkemalla ja/tai estämällä Tunnistautumisvälineidesi käyttö tai vaatimalla Tunnistautumisvälineiden vaihtamista.
  2. Rajoittaessamme palveluita kohdan 9.1 mukaisesti ilmoitamme sinulle rajoituksista mahdollisuuksien mukaan ennen niiden soveltamista tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, välittömästi niiden käyttöönoton jälkeen, ellei jokin sovellettava laki estä meitä ilmoittamasta rajoituksista.
  3. Voit ottaa yhteyttä Creditean asiakaspalveluun rajoitusten poistamiseksi. Mikäli rajoituksille ei enää ole perusteita, poistamme rajoitteet.
  4. Emme ole vastuussa mahdollisista sinulle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat palveluiden rajoittamisesta kohdan 9.1 mukaisesti, mikäli olemme soveltaneet rajoituksia vilpittömässä mielessä, myös siinä tapauksessa, jos ilmenee, että rajoituksille ei ollutkaan tosiasiallisia perusteita.
 10. OIKEUDETTOMAT MAKSUT
  1. Mikäli Creditea Tililtäsi ja/tai Debit-kortiltasi suoritetaan maksu ilman, että olet Valtuuttanut sen, ja maksu suoritetaan hävittämääsi tai sinulta varastettua Tunnistautumisvälinettä käyttäen, tai mikäli Tunnistautumisvälineitäsi on käytetty jollain muulla oikeudettomalla tavalla, vastaat itse oikeudettomasta maksusta tai muusta oikeudettomasta Tunnistautumisvälineen käytöstä aiheutuvasta vahingosta.
  2. Et vastaa valtuuttamattomasta maksusta aiheutuvasta vahingosta, mikäli
   1. emme ole tehneet sinulle mahdolliseksi tehdä kohdan 8 mukaista ilmoitusta Creditean asiakaspalveluun
   2. vahinko aiheutui meidän toiminnastamme tai toimiemme puutteesta
   3. et ole ollut tietoinen Tunnistautumisvälineen katoamisesta tai varkaudesta ennen maksusuoritusta.
  3. Kohdasta 10.2 huolimatta vastaat kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu oikeudettomista maksuista, mikäli vahinko on aiheutunut ainakin osittain petoksesta, johon olet syyllistynyt
  4. Valtuuttamattomasta maksusta johtuva vahinkovastuusi rajoittuu 50 euroon, paitsi jos vahinko on aiheutunut ainakin osittain siitä syystä, että
   1. olet syyllistynyt petokseen; tai
   2. olet tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella rikkonut yhtä tai useampaa näiden Ehtojen mukaista määräystä Tunnistautumisvälineiden säilyttämisestä, mukaan lukien näiden Ehtojen kohdissa 6–8 asetetut velvoitteet.
  5. Et vastaa kohdassa 10.1 tarkoitetuista vahingoista sen jälkeen, kun olet tehnyt ilmoituksen Creditea-asiakaspalveluun kohdan 8 mukaisesti, paitsi jos
   1. vahinko ole aiheutunut ainakin osittain siitä, että olet syyllistynyt petokseen ja me ilmoitamme petoksesta poliisille tai muulle asianmukaiselle viranomaiselle, tai
   2. olet tehnyt Creditean asiakaspalvelulle kohdan 8 mukaisen ilmoituksen myöhemmin kuin 13 kuukautta sen jälkeen, kun Creditea Tiliäsi on veloitettu kohdassa 8 tarkoitetun tilanteen yhteydessä.
  6. Mikäli olet kiistänyt maksun aiheettomasti, meillä on (soveltuvin osin) oikeus veloittaa sinulta Yleisen Palveluhinnaston mukainen maksu ilmoituksesi käsittelystä.
 11. SUORITTAMATTOMAT JA VÄÄRIN SUORITETUT MAKSUT
  1. Mikäli emme ole toteuttaneet asianmukaisesti tekemääsi maksumääräystä tai olemme toteuttaneet asianmukaisesti tekemäsi maksumääräyksen väärin, sinulla on oikeus vaatia meitä palauttamaan kyseisen maksu välittömästi ilman mitään maksusta tehtäviä vähennyksiä. Mikäli olemme veloittaneet sinulta palvelumaksun maksumääräyksen toteuttamisen yhteydessä, sinulla on oikeus vaatia meitä palauttamaan myös kyseisen palvelumaksun määrä lisättynä palvelumaksulle lain mukaan lasketulla viivästyskorolla. Mikäli olemme maksumääräyksen toteuttamisen yhteydessä suorittaneet aiheettomia vähennyksiä maksusta, olemme velvollisia viivytyksettä välittämään tällaiset aiheettomat vähennykset maksun vastaanottajalle.
  2. Sinulla ei ole kohdassa 11.1 tarkoitettuja oikeuksia, mikäli olemme toteuttaneet maksumääräyksesi meille toimittamasi IBAN-muotoisen (international bank account number) tilinumeron perusteella. Tällöin sinulla on oikeus pyytää meitä auttamaan sinua palauttamaan maksu ja meillä on (soveltuvin osin) oikeus veloittaa sinulta Yleisen Palveluhinnaston mukainen maksu sinulle antamastamme avusta maksua palauttaessa.
  3. Mikäli epäilet, että Creditea Tilillesi on siirretty summa, johon et tietääksesi ole oikeutettu, olet velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Creditean asiakaspalveluun. Tällöin meillä on oikeus periä kyseinen summa Creditea Tililtäsi.
 12. MITÄ MAKSUJA SINUN TARVITSEE SUORITTAA MEILLE
  1. Creditea Tilisopimuksen ja Debit-korttisopimuksen mukaisesti tarjottuihin palveluihin sovelletaan Yleisen Palveluhinnaston mukaisia maksuja. Maksut käsittävät muun muassa kuukausimaksuja ja maksuja, joita sovelletaan tiettyihin, Yleisessä Palveluhinnastossa määriteltyihin palveluihin. Maksut voivat riippua sinun valitsemastasi tai sinuun muuten sovellettavasta palvelusta. Tällaiset maksut veloitetaan Creditea Tililtäsi automaattisesti ilman ilmoitusta
  2. Mikäli Yleisessä Palveluhinnastossa määrätään sinulle tarjotun palvelun kuukausimaksu, veloitamme Creditea Tililtäsi kyseisen määrän etukäteen kultakin tulevalta kuukaudelta sillä päivämäärällä, jona aloimme tarjota sinulle kyseisiä palveluita, ellei asianmukaisissa näissä Ehdoissa tai Yleisessä Palveluhinnastossa toisin määrätä. Jos kyseinen päivämäärä ei ole Pankkipäivä, veloitamme kyseisen määrän seuraavana Pankkipäivänä.
  3. Mikäli Creditea Tililläsi ei ole riittäviä varoja Palvelusopimuksen mukaisten maksujen maksamiseen, meillä on oikeus veloittaa tällaiset maksut automaattisesti IPF:n sinulle myöntämältä Joustoluotoltasi.
  4. Mikäli sinä ja IPF olette solmineet sopimuksen, joka koskee lisäarvoa tarjoavien palveluiden saatavuutta Creditea-sovelluksessa, valtuutat täten meidät vähentämään Creditea Tililtäsi IPF:n pyynnöstä palvelumaksut, sakot tai väärät maksutapahtumat (esimerkiksi IPF:n virheellisesti tekemät), jotka olisi palautettava IPF:lle sinun ja IPF:n välisen sopimuksen nojalla.
  5. >
 13. MITÄ TAPAHTUU, MIKÄLI SINULLA EI OLE RIITTÄVIÄ VAROJA
  1. Meillä on oikeus veloittaa Creditea Tililtäsi Palvelusopimusten mukaiset maksettavat summat, mukaan lukien mahdolliset maksut, viivästyskorot, vahingonkorvaukset (soveltuvin osin) ja sopimussakot (soveltuvin osin) ilmoittamatta tästä sinulle.
  2. Mikäli Creditea Tililläsi ei ole riittävästi varoja Palvelusopimusten mukaisesti maksettavien maksusuoritusten ja/tai summien kattamiseen, kyseiset summat veloitetaan Joustoluotoltasi kohdan 3 mukaisesti.
  3. Mikäli Creditea Tililläsi ei ole riittävästi varoja Palvelusopimusten mukaisesti maksettavien summien kattamiseen eikä Joustoluottosi luottoraja riitä Palvelusopimusten mukaisesti maksettavien maksujen suorittamiseen, meillä on oikeus veloittaa sinulta viivästyneestä summasta Yleisen Palveluhinnaston (tai sovellettavan lain) mukaista viivästyskorkoa viivästyksen kultakin viivästyneeltä päivältä, kunnes viivästynyt määrä on suoritettu.
 14. KUN PALVELU EI OLE SAATAVILLA
  1. Pyrimme parhaamme mukaan pitämään tarjoamamme palvelut saatavilla jatkuvasti. Palveluita tukevia IT-järjestelmiä saattaa kuitenkin olla ajoittain tarpeen huoltaa, ja palveluihin saattaa tulla käyttökatkoja huollosta johtuen. Emme vastaa palveluita tukevien IT-järjestelmien huollosta johtuvista käyttökatkoista, mutta pyrimme pitämään käyttökatkot mahdollisimman lyhyinä ja suorittamaan ne aikoina, jolloin kyseisen palvelun käyttö on mahdollisimman vähäistä. Ilmoitamme sinulle huollosta johtuvista käyttökatkoista mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
  2. Olet tietoinen siitä, että palvelumme saattavat olla olematta saatavilla myös palveluiden tarjoamiseen käytetyistä kolmansista osapuolista johtuen, mukaan lukien SEPA- tai MasterCard-maksujärjestelmään liittyvät kolmannet tahot, mobiiliverkkopalveluntarjoajat tai kolmannet sähkönjakelijat. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien aiheuttamista käyttökatkoista palveluissa.
 15. VASTUU
  1. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa Palvelusopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittamatta jättämisestä tai rikkomisesta, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä (esimerkiksi sota, mellakka, luonnonvoima, lakko, keskeytys IT-järjestelmän käytettävyydessä, keskeytys viestintäpalveluiden saatavuudessa, sähkökatkos, kyberhyökkäys), viranomaisten toimista tai muista Osapuolista riippumattomista tekijöistä, joihin rikkova Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja joita sen ei kohtuullisesti olisi voinut odottaa välttävän.
  2. Olemme vastuussa Palvelusopimuksen mukaisten velvoitteidemme rikkomuksesta vain, jos rikkomus on ollut seurausta törkeästä huolimattomuudestamme.
  3. Emme ole vastuussa mistään sinulle aiheutuneista aineettomista vahingoista tai menetetyistä voitoista.
  4. Emme ole vastuussa kärsimästäsi vahingosta, mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että et ole asianmukaisesti suorittanut Palvelusopimuksen mukaisia velvoitteitasi, mukaan lukien näiden Ehtojen kohdissa 6–8 asetetut velvoitteet.
 16. KUINKA SAAT MEIHIN YHTEYTTÄ
  1. Yhteyspisteesi Palvelusopimuksen mukaisesti tarjoamiimme palveluihin liittyen on Creditean asiakaspalvelu. Creditean asiakaspalvelun yhteystiedot ovat saatavilla Creditea-sovelluksessa ja Creditea-verkkosivustolla.
  2. Me (ja Creditean asiakaspalvelu) voimme tehdä sinulle ilmoituksia käyttämällä Creditea- sovellusta ja/tai mitä tahansa meille tai IPF:lle ilmoittamiasi tai tietojemme mukaan käytössäsi olevia yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitettasi, matkapuhelinnumeroasi ja kotiosoitettasi.
  3. Sitoudut siihen, että meille ja IPF:lle ilmoittamasi yhteystiedot ovat ajan tasalla ja että sinuun saa yhteyttä näitä yhteystietoja käyttämällä. Mikäli yhteystietosi muuttuvat, sinun tulee ilmoittaa ajantasaiset yhteystietosi meille ja IPF:lle välittömästi. Siltä osin kuin se on mahdollista tehdä Creditea-sovelluksella, olet velvollinen päivittämään yhteystietosi Creditea-sovelluksella.
  4. Sinulle lähettämämme ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, kun ne on toimitettu saatavillesi Creditea-sovelluksessa tai meille tai IPF:lle ilmoittamiasi yhteystietoja käyttäen. Meille lähettämäsi ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, kun ne on toimitettu Creditean asiakaspalvelun saataville Creditean asiakaspalvelun Creditea-verkkosivustolla ja Creditea- sovelluksessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.
  5. Creditea-sovellusta voi käyttää vain suomen kielellä. Creditean asiakaspalvelu on saatavilla vain suomen kielellä. Nämä Ehdot ovat saatavilla ( Creditea-verkkosivustolla ) vain suomen kielellä.
 17. KUINKA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI

  Käsittelemme henkilötietojasi Creditea-verkkosivustolla ja Creditea-sovelluksessa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 18. PALVELUSOPIMUKSIEN MUUTOKSET
  1. Voimme yksipuolisesti muuttaa Creditea Tilisopimusta ja Debit-korttisopimusta, mukaan lukien nämä Ehdot, Yleinen Palveluhinnasto ja muut asiakirjat, jotka muodostavat osan kyseistä Palvelusopimusta.
  2. Kulloinkin voimassa olevat versiot näistä Ehdoista ja Yleisestä Palveluhinnastoista ovat ne, jotka ovat kulloinkin saatavilla Creditea-verkkosivustolla ja Creditea-sovelluksessa, ellei niissä toisin mainita.
  3. Kun muutamme Creditea Tilisopimusta tai Debit-korttisopimusta, ilmoitamme sinulle tästä vähintään kaksi kuukautta ennen kuin muutokset tulevat voimaan, ellei muutetuissa Ehdoissa, muutetuissa Yleisessä Palveluhinnastossa tai muussa muutetun Palvelusopimuksen osan muodostavassa muutetussa asiakirjassa toisin todeta. Mikäli et hyväksy muutoksia, saat ilman lisämaksuja yksipuolisesti irtisanoa kyseisen Palvelusopimuksen, johon muutokset vaikuttavat, päättymään välittömästi osoittamalla Creditean asiakaspalveluun asiaa koskevan sähköpostin tai tekemällä kyseisen muutoksen Creditea-sovelluksessa, mikäli Creditea-sovellus mahdollistaa tämän. Mikäli et ole ennen muutosten voimaantuloa ilmoittanut Creditean asiakaspalveluun, ettet hyväksy muutoksia, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset ja menetät oikeuden irtisanoa kyseisen Palvelusopimuksen.
  4. Muutettu Creditea Tilisopimus tai Debit-korttisopimus tulee voimaan kyseisissä muutetuissa Ehdoissa, muutetussa Yleisessä Palveluhinnastossa tai muussa Palvelusopimuksen kuuluvassa muutetussa asiakirjassa ilmoitettuna päivänä.
  5. Voimme yksipuolisesti muuttaa Creditea Tilisopimusta ja Debit-korttisopimusta ilmoittamatta sinulle siitä, mikäli muutos koskee kyseiseen Palvelusopimukseen sovellettavia korkoja ja muutos johtuu sinun kanssasi sopimamme viitekoron muutoksista tai mikäli muutos tapahtuu sinun eduksesi. Tällöin sinulla ei ole oikeutta poikkeuksellisesti irtisanoa kyseistä Palvelusopimusta kohdan 18.3 mukaisesti.
  6. Mikäli käy ilmi, että jokin Creditea Tilisopimuksen tai Debit-korttisopimuksen ehdoista on sovellettavan lain nojalla pätemätön, meillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa kyseistä Palvelusopimusta korvaamalla pätemätön ehto pätevällä ehdolla, joka toteuttaa pätemättömän ehdon tarkoituksen mahdollisimman tarkasti. Tällöin ilmoitamme sinulle muutoksesta. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta poikkeuksellisesti irtisanoa kyseistä Palvelusopimusta kohdan 18.3 mukaisesti.
 19. PERUUTTAMISOIKEUS

  Sinulla on oikeus peruuttaa Creditea Tilisopimus tai Debit-korttisopimus syytä ilmoittamatta 14 kalenteripäivän sisällä kyseisen Palvelusopimuksen tekemisestä lähettämällä Creditean asiakaspalveluun peruuttamislomakkeen. Mikäli et lähetä peruuttamislomaketta Creditean asiakaspalveluun tämän ajan kuluessa, menetät oikeutesi peruuttaa kyseisen Palvelusopimuksen.

 20. MITEN RIIDAT RATKAISTAAN
  1. Creditea Tilisopimukseen ja Debit-korttisopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  2. Voit tehdä meille valituksia sinulle tarjotuista palveluista ottamalla yhteyttä Creditea-asiakaspalveluun. Kaikki Creditea Tilisopimuksesta ja Debit-kortista aiheutuvat riidat pyritään selvittämään neuvotteluteitse.
  3. Mikäli emme oli vastanneet asianomaisesti tekemääsi valitukseen, sinulla on oikeus hakea ratkaisua Suomen kuluttajariitalautakunnalta tai Viron kuluttajansuojalautakunnalta. Ohjeet ratkaisun hakemiseen Suomen kuluttajariitalautakunnalta löytyvät kuluttajariitalautakunnan sivuilta http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html ja kuluttajaneuvonnan sivuilta https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Tarkemmat ohjeet ratkaisun hakemiseen Viron kuluttajansuojalautakunnalta löytyvät osoitteesta sen verkkosivustolta www.tarbijakaitseamet.ee/en.
 21. MUUT MÄÄRÄYKSET
  1. Mikäli jokin Creditea Tilisopimuksen tai Debit-korttisopimuksen ehdoista on pätemätön, se ei aiheuta koko sopimuksen tulemista pätemättömäksi tai vapauta kumpaakaan meistä täyttämästä muita kyseisen Palvelusopimuksen mukaisia velvollisuuksiamme.
  2. Et ole oikeutettu siirtämään Creditea Tilisopimuksen tai Debit-korttisopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksiasi kolmannelle ilman meidän suostumustamme.
  3. Meillä on oikeus siirtää mitä tahansa Creditea Tilisopimuksen tai Debit-korttisopimuksen mukaisia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme kolmannelle ilman sinun suostumustasi.
 22. OSA II

  Creditea Tilisopimukseen sovellettavat ehdot

  MILLOIN CREDITEA TILISOPIMUS SYNTYY
  1. Creditea Tilisopimus tulee voimaan, kun vahvistat Creditea-sovelluksen kautta hyväksyväsi nämä Ehdot.
  2. Creditea Tilisopimus tulee voimaan vasta, kun seuraava ehto täyttyy:
   1. sinun ja IPF:n välillä on voimassa oleva Joustoluottosopimus tai Creditea-sovelluksen Käyttöehdot.
 23. MITÄ PALVELUITA TARJOAMME SINULLE CREDITEA TILISOPIMUKSEN NOJALLA
  1. Kun Creditea Tilisopimus on tehty ja (mahdolliset) asianmukaiset maksut on suoritettu, avaamme sinulle Creditea Tilin.
  2. Creditea Tiliä voi käyttää vain euromääräisten varojen siirtämiseen, vastaanottamiseen ja varastointiin.
  3. Creditea Tiliä voidaan käyttää varojen siirtämiseen ja vastaanottamiseen vain tileille ja tileiltä, jotka kuuluvat SEPA-maksu- ja selvitysjärjestelmään.
 24. MITEN VOIT KÄYTTÄÄ CREDITEA TILIÄ
  1. Voit käyttää Creditea Tiliä vasta, kun olemme tunnistaneet sinut ja todentaneet henkilöllisyytesi sekä suorittaneet muita due diligence -toimenpiteitä, joita olemme lain mukaan velvollisia suorittamaan tai jotka katsomme tarpeellisiksi.
  2. Vain sinä itse saat käyttää Creditea Tiliä.
 25. CREDITEA TILIN KÄYTTÖRAJA
  1. Creditea Tilin käyttöraja on oletusarvoisesti 8 000 (kahdeksantuhatta) euroa kalenterikuukaudelta.
  2. Mikäli haluat nostaa tai laskea Creditea Tilisi Käyttörajaa, voit tehdä Creditean asiakaspalvelulle hakemuksen Creditea Tilisi Käyttörajan nostamisesta tai laskemisesta.
  3. Mikäli haluat nostaa Creditea Tilisi Käyttörajaa, meillä on oikeus pyytää sinua toimittamaan tietoja ja asiakirjoja Creditea Tilisi Käyttörajan nostamisen tarpeen vahvistamiseksi ja todistamiseksi.
  4. Se, nostammeko Creditea Tilisi Käyttörajaa vai emme, on meidän yksinomaisessa harkintavallassamme. Emme ole velvollisia nostamaan Creditea Tilisi Käyttörajaa.
  5. 25.5. Mikäli Creditea Tilisi Käyttörajaa on nostettu yli 8 000 euroon kuukaudessa, meillä on oikeus laskea Creditea Tilisi Käyttöraja takaisin 8 000 euroon kuukaudessa milloin tahansa.
 26. MITEN VOIT SUORITTAA MAKSUN
  1. Tätä kohtaa 26 ei sovelleta Debit-kortillasi suoritettuihin maksuihin.
  2. Suorittaaksesi maksun sinun tulee syöttää ainakin seuraavat tiedot Creditea-sovellukseen:
   1. vastaanottajan koko nimi
   2. vastaanottajan tilinumeron IBAN-muodossa (international bank account number) ja
   3. maksun määrä.
  3. Mikäli et ole syöttänyt vaadittavia tietoja Creditea-sovellukseen tai syötetyt tiedot ovat virheellisiä, emme ole velvollisia toteuttamaan maksua.
  4. Toteuttaaksesi maksun sinun tulee Valtuuttaa maksu PIN-koodillasi, sormenjäljellä, tunnistamiskoodilla tai muulla vaatimallamme Tunnistautumisvälineellä. Sinun tulee vahvistaa maksun summa, maksun saaja ja muut tärkeät tiedot ennen maksun Valtuuttamista. Voit luopua maksun Valtuuttamisen vaatimuksesta, mikäli tämä on sallittua sovellettavan lain mukaisesti.
  5. Maksua koskeva maksumääräys sitoo meitä siitä lähtien, kun olemme vastaanottaneet maksumääräyksen. Meidän katsotaan saaneen maksua koskeva maksumääräys, kun olet toimittanut määräyksen meille Creditea-sovelluksen kautta.
  6. Mikäli olet tehnyt meille maksua koskevan maksumääräyksen Pankkipäivänä ennen kello 15.00 (Itä-Euroopan aikaa), toteutamme maksumääräyksen viimeistään samana Pankkipäivänä. Mikäli olet tehnyt meille maksua koskevan maksumääräyksen muulloin kuin Pankkipäivänä tai Pankkipäivänä kello 15.00 jälkeen (Itä-Euroopan aikaa), toteutamme maksumääräyksen viimeistään seuraavana Pankkipäivänä.
  7. Mikäli olet tehnyt meille maksua koskevan maksumääräyksen, joka toteutetaan samana päivänä, se sitoo sinua etkä voi peruuttaa maksumääräystä. Mikäli olet tehnyt meille maksua koskevan maksumääräyksen, joka toteutetaan myöhempänä päivänä, voit peruuttaa maksumääräyksen Creditea-sovelluksessa viimeistään maksupäivää edeltävänä päivänä.
  8. Ennen maksua koskevan maksumääräyksen toteuttamista annamme sinulle Creditea- sovelluksen kautta vähintään seuraavat tiedot:
   1. maksun saajan nimi ja tilinumero;
   2. maksun määrä ja valuutta
   3. päivä, jona tiliäsi veloitetaan
   4. maksumääräyksen toteuttamisesta maksettava määrä.
  9. maksua koskevan maksumääräyksen toteuttamisen jälkeen annamme sinulle Creditea- sovelluksen kautta vähintään seuraavat tiedot:
   1. maksumääräyksen numero
   2. maksun saajan nimi ja tilinumero
   3. maksun määrä ja valuutta
   4. maksumääräyksen toteuttamisesta maksettava määrä
   5. päivä, jona tiliäsi veloitetaan (maksua suoritettaessa) tai jona tilillesi siirrettiin varoja (maksua saadessa).
  10. Voit tarkastella Creditea Tilillesi ja -tililtäsi tehtyjä maksutapahtumia milloin tahansa luomalla tiliotteen Creditea-sovelluksessa.
 27. CREDITEA TILISI KÄYTÖN ESTÄMINEN
  1. Meillä on oikeus estää Creditea Tilin käyttö näissä Ehdoissa asetetuilla perusteilla.
  2. Sinulla on oikeus estää Creditea Tilisi käyttö milloin tahansa. Voit estää Creditea Tilin käytön tai poistaa eston tekemällä tätä koskevan pyynnön Creditean asiakaspalveluun. Mikäli pyydät Creditean asiakaspalvelua estämään Creditea Tilin käytön tai poistamaan eston, meidän tulee mahdollisesti vaatia sinua Tunnistautumaan, Valtuuttamaan pyyntösi tai suorittamaan mahdollisia muita lisätoimia todentaaksemme henkilöllisyytesi ja vahvistaaksemme Creditea Tilisi käytön estämistä tai eston poistamista koskevan pyyntösi.
  3. Poistamme Creditea Tiliäsi koskevan eston vain, jos Creditea Tilin käytön estämisen perusteet ovat lakanneet.
  4. Mikäli katsomme, että perusteet Creditea Tilin käytön estämiselle ovat todennäköisesti yhä olemassa, voimme sulkea Creditea Tilin.
 28. KORKO

  Maksamme sinulle Creditea Tilillä olevista varoistasi Yleisen Palveluhinnaston mukaista korkoa. Korko perustuu 365-päiväiseen vuoteen. Laskemme koron päiväkohtaisesti Creditea Tilillä päivän lopussa olevien varojen mukaan. Maksamme aiemman kalenterikuukauden aikana kertyneen koron Creditea Tilillesi kunkin kuun ensimmäisenä päivänä. Pyöristämme kertyneen koron kahden desimaalin tarkkuudelle koron maksun yhteydessä.

 29. CREDITEA TILILLÄ OLEVAT VARAT

  SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN CREDITEA TILILLÄ OLEVIEN VAROJEN EI KATSOTA OLEVAN TALLETUKSIA TAI MUITA TAKAISIN MAKSETTAVIA VAROJA TAIKKA SÄHKÖRAHAA. CREDITEA TILILLÄ OLEVAT VARAT EIVÄT KUULU MINKÄÄN YLEISEN TALLETUSSUOJAN PIIRIIN.

 30. CREDITEA TILISOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
  1. Creditea Tilisopimus on voimassa toistaiseksi ja pysyy voimassa kunnes kaikki Tilisopimuksesta johtuvat velvoitteet ovat tulleet kokonaisuudessaan suoritetuiks.
  2. Creditea Tilisopimus päättyy automaattisesti, kun sinun ja IPF:n väliset Käyttöehdot päättyvät.
  3. Sillä edellytyksellä, että sinulla ei ole meille suorittamattomia maksuja minkään Palvelusopimuksen nojalla, sinulla on oikeus irtisanoa Creditea Tilisopimus milloin tahansa syytä ilmoittamatta lähettämällä Creditean asiakaspalveluun tätä koskeva irtisanomisilmoitus tai tekemällä kyseisen valinnan Creditea-sovelluksessa, mikäli Creditea-sovellus mahdollistaa tämän. Mikäli sinulla on meille suorittamattomia maksuja Palvelusopimuksen nojalla, sinulla ei ole oikeutta irtisanoa Creditea Tilisopimusta. Jos olet peruuttanut Creditea Tilisopimuksen, kuluvan kuun maksetut maksut hyvitetään suhteellisesti ottaen huomioon palvelun tarjoamisen todelliset kustannukset Creditea Tilisopimuksen voimassaolon raukeamishetkellä.
  4. Meillä on oikeus irtisanoa Creditea Tilisopimus syytä ilmoittamatta ilmoittamalla tästä sinulle Creditea-sovelluksen kautta tai sähköpostitse vähintään 2 kuukautta etukäteen. Meillä on Ehdoissa asetetuilla perusteilla oikeus irtisanoa Creditea Tilisopimus päättymään välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta.
  5. Creditia tilisopimuksen päätyttyä suljemme Creditea Tilisi 1 kuukauden sisällä (tai aikaisemmin meidän yksinomaisen harkintavaltamme mukaan) siitä, kun kaikki Tilisopimuksesta johtuvat velvoitteet ovat tulleet kokonaisuudessaan suoritetuiksi.
  6. Mikäli Creditea Tilisopimuksesi irtisanotaan mistä tahansa syystä ja Creditea Tilisi suljetaan tämän yhteydessä, siirrämme sovellettavan lain mukaisesti mahdolliset Creditea Tililläsi Creditea Tilin sulkemishetkellä yhä olevat varat ainoastaan tilille, joka on avattu nimissäsi Euroopan talousalueella sijaitsevassa maassa rekisteröidyssä luottolaitoksessa.
  7. Mikäli 1 kuukauden päästä Creditea Tilin sulkemisesta vastaanotamme Creditea Tilillesi suoritetun maksun, hyväksymme tällaisen maksun, ilmoitamme siitä sinulle ja siirrämme vastaanotetut varat ohjeidesi mukaisesti tilille, joka on avattu nimissäsi Euroopan talousalueella sijaitsevassa maassa rekisteröidyssä luottolaitoksessa. Meillä on tällöin oikeus pidättää tällaisesta maksusta Yleisestä Palveluhinnastosta ilmenevät maksut tai muut kohtuulliseksi katsomamme maksut.
  8. Voimme siirtää kolmannelle kaikki saamiset, joita meillä on sinulta Creditea Tilisopimuksen nojalla.
 31. OSA III

  Debit-korttisopimukseen sovellettavat ehdot

  MILLOIN DEBIT-KORTTISOPIMUS SYNTYY
  1. Debit-korttisopimus tulee voimaan, kun vahvistat Creditea-sovelluksen kautta hyväksyväsi nämä Ehdot.
  2. Debit-korttisopimus tulee voimaan vasta, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
   1. sinun ja IPF:n välillä on voimassa oleva Joustoluottosopimus tai Creditea-sovelluksen Käyttöehdot
   2. IPF on myöntänyt sinulle Joustoluoton, joka on aktiivinen
   3. olet avannut meillä Creditea Tilin, joka on aktiivinen.
 32. MITÄ PALVELUITA SINULLE TARJOTAAN DEBIT-KORTTISOPIMUKSEN NOJALLA
  1. Kun Debit-korttisopimus on tehty ja (mahdolliset) asianmukaiset maksut on suoritettu, toimitamme sinulle Debit-kortin. Voit käyttää Debit-korttia korttimaksujen tekemiseen maksupäätteellä (mukaan lukien lähimaksaminen) ja verkossa sekä rahan nostamiseen Käteisautomaatista.
  2. Debit-korttisi on yhteydessä Creditea Tiliisi. Debit-kortillasi suoritetut maksutapahtumat veloitetaan Creditea Tililtäsi.
  3. Debit-korttiasi voidaan käyttää maksuihin vain sellaisilla maksupäätteillä, sellaisissa verkkoympäristöissä ja sellaisilla Käteisautomaateilla ja muissa kanavissa, jotka tukevat MasterCard-maksujärjestelmää.
 33. MITEN VOIT VALTUUTTAA DEBIT-KORTTIMAKSUT
  1. Voidaksesi suorittaa maksun myyntipisteessä olevalla maksupäätteellä sinun tulee Valtuuttaa maksu maksun vastaanottavan liikkeen pyytämällä tavalla joko
   1. näppäilemällä Debit-korttisi PIN-koodi maksupäätteeseen
   2. pitämällä Debit-korttia maksupäätteen lähellä maksupäätteessä osoitetulla kohdalla (lähimaksaminen) tai
   3. allekirjoittamalla maksukuitin, jolloin maksun vastaanottava liike saattaa allekirjoituksen lisäksi pyytää sinua esittämään liikkeelle henkilöllisyystodistuksesi.
  2. Suorittaaksesi toimintoja Käteisautomaatilla sinun tulee Valtuuttaa toiminnot syöttämällä PIN- koodisi Käteisautomaattiin.
  3. Suorittaaksesi debit-korttimaksun verkossa sinun tulee Valtuuttaa maksu syöttämällä verkkoympäristöön
   1. kortin numero (16-merkkinen numerosarja kortin etupuolella)
   2. koko nimesi siinä muodossa kuin se on kortissa (kortin etupuolella)
   3. kortin voimassaoloaika (kortin etupuolella)
   4. kortin turvakoodi (3-numeroinen koodi kortin takapuolella).
  4. Sinun tulee vahvistaa maksun summa, maksun valuutta ja muut tärkeät tiedot ennen maksun Valtuuttamista.
  5. Mikäli olet Valtuuttanut maksutapahtuman tai toiminnon tässä kohdassa 33 tarkoitetulla tavalla, maksutapahtuma tai toiminto on sitova etkä voi peruuttaa sitä.
 34. LÄHIMAKSAMINEN
  1. Debit-kortti mahdollistaa lähimaksamisen. Voit kytkeä lähimaksamisen päälle tai pois Creditea- sovelluksessa.
  2. Lähimaksamiseen sovelletaan tiettyjä rajoituksia:
   1. yksittäisen lähimaksun määrä ei saa ylittää tiettyä rajaa ja
   2. perättäisten lähimaksujen yhteissumma ei saa ylittää tiettyä rajaa tai
   3. perättäisten lähimaksujen lukumäärä ei saa ylittää tiettyä rajaa.
  3. Kun yllämainitut rajat ylitetään, maksun hyväksyvä liike saattaa tai me saatamme edellyttää, että maksu Valtuutetaan muulla tavoin.
 35. DEBIT-KORTIN KÄYTTÄMINEN
  1. Toimitamme Debit-korttisi Debit-kortin tilaamisen yhteydessä ilmoittamaasi osoitteeseen. Voit katsoa Debit-korttisi tunnusluvun Creditea-sovelluksessa sen jälkeen kun Debit-kortti on aktivoitu.
  2. Saatuasi Debit-korttisi, sinun tulee varmistaa, että Debit-kortin sisältävään kirjekuoreen ei ole kajottu eikä kuoressa ole muita merkkejä siitä, että ulkopuolisella henkilöllä olisi voinut olla oikeudeton pääsy Debit-korttiisiennen sinua.
  3. Kun olet saanut Debit-korttisi, sinun tulee lisätä nimikirjoituksesi Debit-korttiisi sille osoitetulle paikalle ja aktivoida kortti Creditea-sovelluksen kautta. Debit-korttia ei voi käyttää, ennen kuin se on aktivoitu Creditea-sovelluksessa.
  4. Mikäli vastaanottaessasi Debit-korttisi huomaat, että sen kirjekuoressa on merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että ulkopuolisella henkilöllä olisi voinut olla pääsy Debit-korttiisi ennen sinua, sinun tulee ilmoittaa tästä Creditean asiakaspalveluun viipymättä etkä saa aktivoida korttia.
  5. Jos toimitamme uuden Debit-kortin, suljemme sinulle aiemmin toimittamamme vanhan Debit- kortin, kun uusi Debit-kortti aktivoidaan.
  6. Vain sinä itse saat käyttää Debit-korttia.
  7. Sinulla on oikeus käyttää Debit-korttia ainoastaan maksupäätteillä, verkkoympäristöissä, Käteisautomaateilla ja muissa maksukanavissa, jotka on varustettu MasterCard-logolla.
  8. Suorittaessasi Debit-korttimaksua Ulkomaanvaluutassa Creditea Tililtäsi suoritetaan euromääräinen veloitus MasterCardin valuuttakursseja käyttäen.
  9. Debit-korttisi on sekä maksuväline että Tunnistautumisväline. Olet velvollinen noudattamaan samoja toimenpiteitä ja huolellisuutta Debit-korttisi säilyttämiseksi turvallisesti kuin mitä näissä Ehdoissa on määrätty muillekin Tunnistautumisvälineille. Muiden velvoitteiden muassa sinun tulee pitää salassa Debit-kortin 16-merkkinen numero (Debit-kortin etupuolella), Debit-kortin voimassaoloaika (Debit-kortin etupuolella) ja 3-numeroinen turvakoodi (Debit-kortin takapuolella).
  10. Sinun tulee varjella Debit-korttiasi vahingoittumiselta ja tuhoutumiselta. Et saa kopioida Debit- korttia taikka Debit-kortin sirulla tai magneettiraidalla olevaa tietoa.
  11. Voit tarkastella Debit-kortillasi suoritettuja maksutapahtumia milloin tahansa luomalla tiliotteen Creditea-sovelluksessa.
  12. Sinun tulee tarkastaa Creditea Tilisi tiliote säännöllisesti varmistaaksesi, että
   1. Debit-korttiasi ei ole käytetty ilman suostumustasi tai sinun tietämättäsi
   2. Creditea Tililtäsi on veloitettu oikeat summat, jos maksutapahtumat on suoritettu suostumuksellasi ja olet tietoinen niistä.
  13. Kun Debit-korttisi voimassaoloaika lakkaa, Debit-korttisopimus päättyy, vanhan Debit-kortin korvaava uusi Debit-kortti aktivoidaan tai Debit-korttiasi ei muutoin enää käytetä, sinun tulee tuhota Debit-kortti leikkaamalla se useampaan osaan siten, että kortin siru ja magneettinauha tuhoutuvat.
 36. RAJOJEN ASETTAMINEN DEBIT-KORTILLESI
  1. Voit määrittää Debit-korttisi Käyttörajat Creditea-sovelluksella. Voit valita eri rajat eri debit- korttimaksuille. Oletusarvoisesti me asetamme Debit-korttisi Käyttörajat. Voit muuttaa Debit- korttisi Käyttörajoja milloin tahansa.
  2. Tietylle debit-korttimaksuille asetettu raja ei saa ylittää Debit-kortin Käyttörajoja. Lisäksi tietylle debit-korttimaksulle asetetusta rajasta huolimatta toteutettujen debit-korttimaksujen yhteismäärä ei saa ylittää Debit-kortin Käyttörajaa.
  3. Et saa suorittaa maksutapahtumia, jotka ylittävät Debit-korttisi Käyttörajat.
 37. MAKSUTAPAHTUMIEN RIITAUTTAMINEN

  Mikäli

  (a) Debit-korttiasi on käytetty maksuun, jonka maksun vastaanottava liike (esimerkiksi hotelli tai autonvuokrausyhtiö) käynnistää, ja

  (b) Creditea Tililtäsi veloitettu summa on olennaisesti suurempi kuin summa, jota olisit kohtuudella voinut olettaa ottaen huomioon liikkeen kanssa tehdyn sopimuksen ehdot, aiempien maksujen suuruudet ja muut asiaankuuluvat seikat, ja

  (c) maksun täsmällistä summaa ei ollut määritelty maksun Valtuuttamisen aikana, sinulla on oikeus pyytää meitä palauttamaan veloitetun summan kokonaisuudessa sillä ehdolla, että olet tehnyt kyseisen vaatimuksen Creditean asiakaspalveluun 8 viikon sisällä siitä päivästä, jona kyseinen summa veloitettiin Creditea Tililtäsi. Siltä osin kuin näissä Debit-korttiehdoissa ei toisin määrätä, debit-korttimaksujen riitauttamiseen sovelletaan näitä Ehtoja.

 38. DEBIT-KORTTISI KÄYTÖN ESTÄMINEN
  1. Meillä on oikeus estää Debit-korttisi käyttö näissä Ehdoissa asetetuilla perusteilla.
  2. Sinulla on oikeus estää Debit-korttisi käyttö milloin tahansa. Voit estää Debit-kortin käytön tai poistaa eston tekemällä kyseisen valinnan Creditea-sovelluksessa ja/tai tekemällä tätä koskevan pyynnön Creditean asiakaspalveluun. Mikäli pyydät Creditean asiakaspalvelua estämään Debit-kortin käytön tai poistamaan eston, meidän tulee mahdollisesti vaatia sinua Tunnistautumaan, Valtuuttamaan pyyntösi tai suorittamaan mahdollisia muita lisätoimia todentaaksemme henkilöllisyytesi ja vahvistaaksemme Debit-kortin käytön estämistä tai eston poistamista koskevan pyyntösi.
  3. Poistamme Debit-korttisi käyttöä koskevan eston vain, jos Debit-korttisi käytön estämisen perusteet ovat lakanneet.
  4. Mikäli pidämme todennäköisenä, että perusteet Debit-korttisi käyttöä koskevalle estolle ovat todennäköisesti yhä olemassa, voimme sulkea Debit-korttisi.
 39. DEBIT-KORTTISI VOIMASSAOLO
  1. Debit-korttisi on voimassa ja sitä voi käyttää maksutapahtumien suorittamiseen ainoastaan Debit-kortissa mainitun viimeisen voimassaolokuukauden loppuun (kyseisen kuun viimeiseen päivään saakka). Et voi käyttää Debit-korttiasi maksutapahtumien suorittamiseen sen jälkeen, kun Debit-kortin voimassaolo on lakannut.
  2. Mikäli et ole meille toisin ilmoittanut, voimme toimittaa sinulle uuden Debit-kortin Debit-korttisi lakatessa olemasta voimassa.
 40. MIKÄ ON VIRTUAALINEN DEBIT-KORTTI
  1. Myönnämme sinulle Virtuaalisen Debit-kortin pyynnöstäsi, kun (mahdolliset) asianmukaiset maksut on suoritettu. Virtuaaliseen Debit-korttiin sovelletaan samoja määräyksiä kuin tavalliseen Debit-korttiin sellaisilla eroilla, jotka liittyvät siihen, että Virtuaalinen Debit-kortti on virtuaalisessa muodossa.
  2. Tavalliseen Debit-korttiin verrattuna Virtuaalisessa Debit-kortissa on muun muassa seuraavat erot:
   1. Virtuaalista Debit-korttia voi käyttää ainoastaan verkko-ostojen tekemiseen, ei myyntipaikoissa tapahtuviin maksusuorituksiin (mukaan lukien lähimaksut) tai Käteisautomaattien käyttöön
   2. Virtuaalista Debit-korttia ei toimiteta sinulle missään fyysisessä muodossa
   3. Virtuaalista Debit-korttia ei tarvitse myöntämisen jälkeen aktivoida.
  3. Kuten tavallisenkin Debit-kortin kohdalla olet velvollinen pitämään salassa Virtuaalisen Debit- kortin 16-merkkisen numeron, voimassaoloajan ja 3-numeroisen turvakoodin. Lisäksi olet velvollinen pitämään salassa Virtuaalisen Debit-kortin numeron, voimassaoloajan ja turvakoodin mikäli näitä tietoja esitetään tai tallennetaan millään muulla tavalla tai muodossa.
 41. DEBIT-KORTTISOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
  1. 41.1. Debit-korttisopimus on voimassa toistaiseksi ja pysyy voimassa kunnes kaikki Tilisopimuksesta johtuvat velvoitteet ovat tulleet kokonaisuudessaan suoritetuiksi.
  2. Debit-korttisopimus lakkaa automaattisesti, jos
   1. et aktivoi Debit-korttia 2 kuukauden sisällä siitä päivämäärästä, jona kortti toimitettiin ilmoittamaasi osoitteeseen, eikä sinulla ole muita voimassa olevia Debit-kortteja
   2. Debit-kortin voimassaoloaika päättyy emmekä me ole 2 kuukauden sisällä Debit-kortin voimassaolon päättymisestä toimittaneet sinulle uutta Debit-korttia
   3. Debit-kortti on suljettu eikä sinulle ole toimitettu etkä sinä ole tilannut uutta Debit-korttia
   4. Creditea Tilisopimus on päättynyt tai
   5. sinun ja IPF:n väliset Creditea-sovelluksen Käyttöehdot ovat päättyneet.
  3. Sinulla on oikeus irtisanoa Debit-korttisopimus milloin tahansa syytä ilmoittamatta lähettämällä Creditean asiakaspalveluun tätä koskevan irtisanomisilmoituksen tai tekemällä kyseisen valinnan Creditea-sovelluksessa, mikäli Creditea-sovellus mahdollistaa tämän.
  4. Meillä on oikeus irtisanoa Debit-korttisopimus syytä ilmoittamatta ilmoittamalla tästä sinulle Creditea-sovelluksen kautta tai sähköpostitse vähintään 2 kuukautta etukäteen. Meillä on näissä Ehdoissa asetetuilla perusteilla oikeus irtisanoa Debit-korttisopimus päättymään välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta.
  5. Suljemme Debit-korttisi Debit-korttisopimuksen päättyessä. Debit-korttisopimuksen katsotaan päättyneen 1 kuukauden sisällä siitä, kun kaikki Tilisopimuksesta johtuvat velvoitteet ovat tulleet kokonaisuudessaan suoritetuiksi, tai tätä aikaisemmin meidän yksinomaisen harkintavaltamme mukaan.
  6. 41.6. Mikäli vastaanotamme Creditea Tilisopimuksen päättymisen jälkeen debit-korttimaksun suorittamista koskevan määräyksen, jonka olet antanut silloin, kun Debit-korttisopimus oli yhä voimassa, meillä on oikeus vaatia sinulta kyseisen maksutapahtuman määrä ja mahdolliset Yleisen Palveluhinnaston mukaiset maksut.
  7. Voimme siirtää kolmannelle kaikki saamiset, joita meillä on sinulta Debit-korttisopimuksen nojallaa.

Määritelmät

Seuraavilla isolla kirjoitetuilla termeillä tarkoitetaan Ehdoissa seuraavia:

tr>
Käteisautomaatti käteisautomaatti
Tunnistautuminen (Tunnistautua) sellaisten toimintojen suorittaminen, jotka mahdollistavat henkilöllisyytesi ja/tai sinulle myönnetyn maksuvälineen voimassaolon varmistamisen
Tunnistautumisväline esine, toiminto, tieto tai muu väline tai keino, jolla pystyt Tunnistautumaan, todistamaan maksuvälineen voimassaolon tai antamaan meille Valtuutuksen suorittaa tiettyjä toimintoja, esimerkiksi salasana, tunnistamiskoodi, PIN-koodi, Debit-kortti, mobiililaite, matkapuhelinnumero tai sormenjälki
Valtuutus (Valtuuttaa) sellaisten toimintojen suorittaminen, joilla vahvistat aikomuksesi suorittaa tiettyjä toimintoja, esimerkiksi maksun suorittaminen
Pankkipäivä kaikki muut päivät kuin lauantai, sunnuntai, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä
Yleinen Palveluhinnasto Creditea-verkkosivustolla ja Creditea-sovelluksessa saatavilla ja kulloinkin voimassa oleva yleinen palveluhinnasto, joka määrittää meidän ja IPF:n Creditea-sovelluksen kautta tarjoamistamme palveluista veloitettavat hinnat ja jota voidaan muuttaa yksipuolisesti milloin tahansa.
Joustoluottosopimus sinun ja IPF:n välinen Joustoluottosopimus, jonka perusteella IPF myöntää sinulle Joustoluoton
Joustoluotto IPF:n sinulle Joustoluottosopimuksen mukaisesti myöntämä Joustoluotto
Creditea-sovellus Creditea-merkkinen mobiilisovellus, jonka avulla voit käyttää meidän tarjoamiamme maksupalveluita ja hakea IPF:n tarjoamia luottopalveluita ja käyttää tiettyjä, ajoittain sovelluksessa saatavilla olevia lisäarvoa tarjoavia palveluita
Creditea- asiakaspalvelu Creditea-sovelluksen asiakaspalvelu, yhteinen sekä meidän tarjoamillemme maksupalveluille että IPF:n tarjoamille luottopalveluille. Creditea-asiakaspalvelun yhteystiedot ovat seuraavat: +358 300 300 355 (0,99 €/min + mpm/pvm) tai asiakaspalvelu@ipfdigital.com. Yhteystiedot löytyvät myös Creditea-sovelluksesta ja Creditean verkkosivustolta.
Creditea-sovelluksen Käyttöehdot sinun ja IPF:n välinen sopimus, jonka nojalla IPF antaa sinun käyttää Creditea-sovellusta
Creditea-verkkosivusto https://creditea.fi
Debit-kortti sinulle myöntämämme Creditea-merkkinen maksukortti
Debit-korttisopimus sinun ja meidän välisemme koko sopimus, jossa määrätään Debit-korttiin liittyvien palveluiden tarjoamisen ehdot
Debit-kortin Käyttörajat tiettynä ajanjaksona Debit-kortilla tekemillesi maksutapahtumille asetetut enimmäismäärät
Ulkomaanvaluutta kaikki muut valuutat kuin euro
Yleiset Ehdot Nämä Ehdot, jotka koostuvat osasta I Yleiset ehdot, osasta II Creditea Tilisopimukseen sovellettavat ehdot ja osasta III Debit-korttisopimukseen sovellettavat ehdot.
MasterCard kansainvälinen korttiyhtiö MasterCard International
Osapuoli tai Osapuolet me tai sinä taikka molemmat
Creditea Tili Creditea-merkkinen maksuštili, jonka avaamme nimissäsi
Creditea Tilisopimus sinun ja meidän välisemme koko sopimus, joka sisältää Creditea Tiliin liittyvien palveluiden tarjoamisen ehdot
Creditea Tilin käyttöraja tiettynä ajanjaksona Creditea Tililtä tekemillesi maksuille asetettu enimmäismäärä
Tietosuojaseloste Creditea-verkkosivustolta saatavilla oleva asiakirja, jossa kuvataan ehdot, joiden mukaisesti me ja IPF käsittelemme henkilötietojasi
SEPA yhtenäinen euromaksualue
Palvelusopimus joko Creditea Tilisopimus tai Debit-korttisopimus
Ehdot nämä ehdot
Virtuaalinen Debit-kortti virtuaalisesti toimitettu Debit-kortti, jota ei ole fyysisessä muodossa