YLEISTÄ TIETOA MAKSUPALVELUJEN SIIRROSTA

Palvelun kuvaus

Jos olet harkinnut maksupalvelujesi siirtoa (jäljempänä ”maksut”) toiselle Virossa toimivalle maksupalveluntarjoajalle (jäljempänä ”palveluntarjoaja”), palveluntarjoajat neuvovat ja auttavat sinua tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä ja toimittavat maksupalvelujen siirtopalvelut (jäljempänä ”siirtopalvelut”). Joissakin tapauksissa maksupalvelut on mahdollista siirtää vain osittain.

Siirtopalveluja tarjotaan vain kuluttajille ja vain Virossa toimivien palveluntarjoajien välillä. Siirtopalveluihin kuuluu käyttötilisi ja siihen liittyvien maksupalvelujen siirto (kiinteät e-laskusopimukset ja pysyväistoimeksiannot).

Rajat ylittäviä siirtopalveluja tarjotaan vain rajoitetusti. Rajat ylittävissä siirtopalveluissa asianomaisten palveluntarjoajien tuki rajoittuu useimmiten vain tarvittavien tietojen antamiseen asiakkaalle siirron suorittamiseksi.

Lain mukaan voit valita, mitä haluat siirtää:

Koska Pocopay ei tarjoa pysyväistoimeksiantoja eikä e-laskuja, näitä palveluja ei voi siirtää Pocopaylta toiselle palveluntarjoajalle tai toiselta palveluntarjoajalta Pocopaylle.

Käyttötilin siirron yhteydessä suljetaan aiemmalla palveluntarjoajalla oleva käyttötili ja avataan uusi käyttötili uudelle palveluntarjoajalle. Kun käyttötili siirretään, sen tilinumero muuttuu. Kun käyttötili avataan uudelle palveluntarjoajalle, sovelletaan uuden palveluntarjoajan yleisiä käyttöehtoja. Kun käyttötili avataan uudelle palveluntarjoajalle, käyttötilin käyttöoikeudet on määritettävä uudelleen.

Poissulkeminen ja esteet

Huomioithan, että siirtopalvelut eivät ole mahdollisia, jos jokin seuraavista poissulkemisperusteista on olemassa:

Osittaisen maksupalvelujen siirron yhteydessä aiemmalle palveluntarjoajalle avattua käyttötiliä ei suljeta ja käyttötilin palvelusopimus pysyy voimassa.

Siirron määräajat ja maksut

Koko siirtoprosessi kestää enintään kuukauden.

Aiemmassa pankissa olevan käyttötilin sulkeminen on asiakkaalle pääsääntöisesti maksutonta. Käyttötilin saldon siirtäminen on kuitenkin maksullista, ja tällöin on huomioitava seuraavaa:

Suosittelemme aina tutustumaan palveluntarjoajien hinnastoihin. Muut siirtoihin liittyvät palvelut on maksettava palveluntarjoajan hinnaston mukaan.

Siirtopalvelua käytettäessä on tärkeää tehdä asiat oikeassa järjestyksessä

Ensimmäinen vaihe

Valitse palveluntarjoaja, jolle haluat siirtää maksupalvelusi, ja selvitä, tarjoaako uusi palveluntarjoaja sinua kiinnostavia palveluja ja millä ehdoilla niitä tarjotaan. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan ja lähetä hakemus siirtoprosessin aloittamiseksi.

Toinen vaihe

Uusi palveluntarjoaja on yhteyspisteesi, jolta saat kaikki tiedot siitä, onko siirto mahdollinen vai onko siirtoprosessille esteitä, kuinka kauan prosessi kestää sekä muut tarvittavat tiedot.

Uusi palveluntarjoaja pyytää halutessasi aiempaa palveluntarjoajaa määrittämään siirron toteutettavuuden hakemuksesi mukaisesti sekä pyytää kaikki tiedot aiemman palveluntarjoajan voimassa olevista pysyväistoimeksiannoista, kiinteistä e-laskusopimuksista ja lähetetyistä mutta ei vielä aiemmalle palveluntarjoajalle maksetuista e-laskuista.

Aiempi palveluntarjoaja vastaa uudelle palveluntarjoajalle kahdeksan arkipäivän kuluessa. Halutessasi voit kuitenkin pyytää nämä tiedot palveluntarjoajalta itse ja toimittaa ne uudelle palveluntarjoajalle.

Uusi palveluntarjoaja ilmoittaa sinulle vastauksen saapumisesta, ja sovitte yhdessä, mitkä maksupalvelut siirretään uudelle palveluntarjoajalle. Uusi palveluntarjoaja ilmoittaa myös, jos siirtoa ei voida suorittaa poissulkemisen tai esteen vuoksi. Niiden ratkaisemiseksi sinun on otettava yhteys suoraan aiempaan palveluntarjoajaan.

Kolmas vaihe

Jos siirto on mahdollinen, uusi palveluntarjoaja antaa sinulle pyydettäessä kirjeen, jolla voit ilmoittaa uudet tilitietosi kaikille sopimusosapuolille (esimerkiksi työnantajalle tai muulle taholle, joka suorittaa sinulle maksuja säännöllisesti).

Uusi palveluntarjoaja välittää pyyntösi mukaisesti aiemmalle palveluntarjoajalle lopullisen määräyksen, joka on jompikumpi seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

Voit lukea lisää maksupalvelujen siirrosta Viron liikepankkiyhdistyksen verkkosivustolta www.pangaliit.ee. Jos sinulla on kysyttävää siirtopalveluista, voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin.

Rajat ylittävät siirtopalvelut

Jos siirrät tilisi uudelle palveluntarjoajalle, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevassa valtiossa, aiempi palveluntarjoaja antaa sinulle pyynnöstäsi maksuttoman luettelon pysyväistoimeksiannoista, e-laskuista, suoramaksuista ja toistuvista saapuvista maksuista viimeisten 13 kuukauden ajalta. Aiempi palveluntarjoaja myös siirtää käyttötilin varat uudelle palveluntarjoajalle SEPA-tilisiirtona ja halutessasi sulkee käyttötilisi. Huomaa, että uusi palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan samoja palveluja kuin aiempi palveluntarjoaja.

Riidanratkaisu

Maksupalvelujen siirtoon sovelletaan Viron lainsäädäntöä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki riidat yhteisymmärryksessä. Jos et pääse yhteisymmärrykseen palveluntarjoajan kanssa, voit ottaa yhteyttä

Suomen kuluttajariitalautakuntaan. Voit pyytää neuvoa Suomen kuluttajansuojalautakunnasta sen verkkosivustolla olevien ohjeiden avulla osoitteessa https://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html.